Fra pakkhus til hotell

Nyhavns historie

 

Nyhavn ble grunnlagt av Christian 4. for å styre den oppblomstrende handelen som København opplevde på 1600-tallet. Havnen stod ferdig i 1673 og fikk navnet Gyldenløves Kanal, men københavnerne kalte det Nyhavn og etter hvert ble det også det offisielle navnet.

En handelsnasjon

 

Danmark gikk en tid i møte som sentrum for handelen i Skandinavia, og Nyhavn spilte en viktig rolle for handelsskipene når de skulle losse. Handelen medførte også en konflikt med Storbritannia på begynnelsen av 1800-tallet. De ønsket å stanse handelen med Napoleon, men Danmark ville ikke gi avkall på den i frykt for å miste inntekter. Dette førte til et angrep i 1807, og Danmark gikk konkurs som følge av Napoleons-krigene.

Det nye Nyhavn

Etter Danmarks økonomiske krise ble det skåret drastisk ned på handelen i Nyhavn. Derfor endret dagliglivet i Nyhavn seg, og hoteller og vandrerhjem begynte å dukke opp i bybildet. Mange historiske personligheter har tilbrakt natten i Nyhavn, men stemningen var i stor grad preget av sjømannslivet. Dette innebar at Nyhavn helt opp til 1960-tallet var preget av et hardt miljø med mye kriminalitet.

Pakkhuset så dagens lys

Kjøpmann Ole Bernt og kaptein Just Ludvigsen startet byggingen av pakkhuset, som sto ferdig i 1805. Begge hadde bygd seg opp store formuer på sjøhandel og sine aktiviteter i Østersjøen. Barnebarnet Ole Bernt Suhr overtok familievirksomheten, og Nyhavn 71 ble på familiens hender helt frem til 1970, da det ble solgt til Alf Arp-Hansen. Han så muligheten til å omgjøre det flotte pakkhuset til hotell og åpnet for de første overnattingsgjestene allerede i 1971.

71 Nyhavn og kunsten

 

Hotellets kunstsamling har røtter i den europeiske avantgarde-bevegelsen COBRA, som ble dannet i 1948 i Paris. Her proklamerte seks kunstnere at de tok avstand fra manifestet som datidens surrealister var blitt enige om ved å underskrive en erklæring. COBRA-erklæringen ble underskrevet av Christian Dotremont, Joseph Noiret, Asger Jorn, Karel Appel, Constant og Corneille.

COBRA-bevegelsen har spilt en viktig rolle for moderne kunst, men i nyere tid har danske kunstnere også skapt enestående verker. Noen av hans verker er å finne på 71 Nyhavn Hotel, blant annet i restauranten og foajeen.

Asger Jorn

 

Asger Jorn er en av de største danske kunstnere gjennom tidene og har oppnådd internasjonal berømmelse, særlig som billedkunstner. Han var medlem av kunstnergruppene Helhesten, COBRA og Situationistisk Internationale. På 71 Nyhavn Hotel henger Jorns kjente bilder "Marche Orange" og "Composition".

Karel Appel

 

Den hollandske maleren og billedkunstneren Karel Appel har satt store spor etter seg internasjonalt. Karel Appel er mest kjent for sine verker på Stedelijk Museum i Amsterdam. På hotellet kan du se maleriet "Figurkomposition" pluss enda to malerier som begge bærer navnet "Composition".

Carl-Henning Pedersen

 

Den karismatiske danske kunstmaleren oppnådde stor internasjonal suksess med sin kunst.
Med sin fortryllende stil ble Carl-Henning Pedersen betraktet som eventyrets maler. På hotellet henger maleriet "Dialog" fra 1982.

Ejler Bille

 

Blant 1900-tallets danske billedkunstnere er Ejler Bille en av de mest oppsiktsvekkende personlighetene. Han var særlig inspirert av Kandinsky og Miró, noe som går tydelig frem av hans arbeider. Verket "Composition" fra 1950 henger i hotellets foajé.

Jens Jørgen Thorsen

 

Multikunstneren Jens Jørgen Thorsen er en av de største kunstnerne i nyere tid. Som provokatør hadde han evnen til å tvinge folk til å ta stilling, og han var på alle måter en kunstner som gjorde oppmerksom på seg selv. I restauranten henger hans maleri "Anden Dag i Paradis".

Bjørn Bjørnholt

 

Elegante former i en karakteristisk fargepalett som øyeblikket fanger oppmerksomheten. Slik kjenner de fleste den selvlærte danske kunstmaleren Bjørn Bjørnholt. Både i foajeen og i hotellets restaurant pryder flere av Bjørn Bjørnholts malerier veggene.

Alf Arp-Hansen

 

En helt spesiell kunstsamling malt av hotellets stifter og tidligere eier kan også beskues på 71 Nyhavn. Den nå avdøde murermester Alf Arp-Hansen, som gjennom fire årtier utøvet sine evner både som murermester og kunstner. Han malte seks verk spesielt beregnet for hotellet, og disse kan beundres på nært hold.